Vėjo jėgainių statyba: Pagėgių politikai skuba – teismas juos sustabdo...

Vėjo jėgainių statyba: Pagėgių politikai skuba – teismas juos sustabdo...

 

2012-07-17 | Stasys BIELSKIS
 
 
Liepos 5-osios Pagėgių savivaldybės tarybos posėdyje ir vėl neišvengta politikų ginčų. Šįkart opozicijos Taryboje atstovas Edgaras Kuturys pabandė palaikyti kaimo bendruomenės „Lumpėnų strazdas“ ir kitų kaimų gyventojų reikalavimą neleisti statyti ten apie 30-ies vėjo jėgainių parko. Nes pastačius tiek vėjo malūnų, žmonių gyvenimą ištiktų katastrofa, būtų sudarkytas nuostabus kraštovaizdis ir pan.
 
Sprendimo projektas, kurį parengė Pagėgių savivaldybės vyriausioji architektė Ernesta Maier, pavadintas „Dėl žemės sklypų Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose detaliojo plano patvirtinimo“.
Aiškinamajame šio sprendimo rašte teigiama:
 
„Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: žemės sklypų padalijimas, atidalintų žemės sklypų žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą, nustatant žemės naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorija, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų (vėjo energijos jėgainių ir elektros transformatorių pastotės) statybai.
 
Planuojama ūkinė veikla – pastatyti iki 30 vėjo jėgainių ir transformatorių pastotę. Bendras vėjo jėgainių parko pajėgumas – iki 90 MW įrengiant reikiamą infrastruktūrą.
 
Vėjo jėgainių statybai formuojami žemės sklypai optimalaus dydžio – iki 63 arų ploto“.
 
Pasak Tarybos nario E.Kuturio, Tarybos opozicija prieštarauja tokio didžiulio vėjo jėgainių parko statybai šiuose kaimuose.
 
„Aš surinkau mokslininkų pateiktas rekomendacijas, atliktus tyrimus, pacitavau Lietuvos energetikos strategiją, kad reikia gaminti pigią, patikimą, saugią energiją. O mūsų šalyje elgiamasi priešingai, - „Šilokarčemai“ pasakojo E.Kuturys. – Juk vėjo energetika yra pati nepatikimiausia, kadangi vėjas tai būna, tai nebūna, yra pati brangiausia, nes iki šios dienos valstybė tokios energijos gamintojams moka po 30 centų už kilovatvalandę. Be to, vėjo jėgainės darko kraštovaizdį. Išvardinau pagrindinius dalykus, dėl kurių Taryboje turėjome balsuoti prieš tokio sprendimo priėmimą“.
 
E.Kuturio manymu, nereikėtų leisti savivaldybėje statyti tiek daug jėgainių. Jis taip pat pastebėjo, kad jėgaines stato verslininkai iš kitų rajonų, jie žiūri tik savo pelnus, ir nėra nė vieno tokio vietinio verslininko.
 
„Meras bando įtikinti, kad pusė gyventojų yra už vėjo jėgainių statybą, kita pusė – prieš. Bat tai yra visiška netiesa. Tik tie, kurie parduoda savo žemę jėgainių statytojams, yra už. O tie, kurių sklypai ribojasi, aišku, yra prieš jėgaines. Aš ne kartą siūliau padaryti gyventojų apklausą, bet Savivaldybės dauguma tokio siūlymo niekada nepalaikė ir nepalaiko“, - teigė opozicijos atstovas E.Kuturys.
 
Taip atsitiko ir šį kartą – balsuojant dėl minėtojo sprendimo, keturi Tarybos nariai buvo prieš, vienas susilaikė.
 
Beje, tų kaimų bendruomenių atstovai tą dieną, kai vyko Tarybos posėdis, Klaipėdos apygardos teisme klausėsi skelbiamo nutarimo dėl jų skundo (dėl vėjo jėgainių statybos). E.Kuturys paprašė Tarybos nesvarstyti šito sprendimo, bet jam buvo paaiškinta, kad tie du dalykai tarpusavyje nėra susiję.
Politikų sprendimas atsidūrė teisme
 
Praėjusių metų pabaigoje „Šilokarčemoje“ spausdinome straipsnį „Kaimo bendruomenės gyvenimą sumals vėjo malūnai“. Rašėme, kaip gruodžio 20-osios posėdyje, Savivaldybės taryboje priimant sprendimą dėl detaliojo plano, kurio sprendiniuose numatyta vėjo jėgainių statyba Lumpėnų seniūnijoje, įsiplieskė tikras karas tarp valdančiosios daugumos ir opozicijos. Mat dar neprasidėjus posėdžiui prieš Savivaldybės pastatą buvo išsirikiavę piketuotojai, protestuojantys prieš vėjo jėgainių statybą šitoje seniūnijoje.
 
Pastarojo Tarybos posėdžio metu meras Virginijus Komskis pranešė, kad yra gautas Lumpėnų seniūnijos gyventojus atstovaujančio Alvydo Mikašausko raštas ir prašymas leisti jam pasisakyti Tarybos posėdyje. Dėl pasisakymo meras paprašė Tarybos narių balsuoti. Penkiolikai Tarybos narių balsavus „prieš“ ir tik penkiems „už“, A.Mikašauskui kalbėti nebuvo leista.
 
Vienas iš opozicijos atstovų Petras Ubartas tada piktinosi: „Pirmajame šios kadencijos Tarybos posėdyje paminėjau, kad Pagėgių savivaldybėje dirbama buldozeriniu principu. Turbūt aš neklydau, kadangi ir šiandien iš kolegų pasisakymų supratau, jog nėra kreipiama dėmesio į mūsų rinkėją. O balsuojama nežinant, kam ir dėl kokios gerovės...“.
 
Jau paaiškėjo, kad jis buvo teisus. Kaimo bendruomenė „Lumpėnų strazdas“ priimtą Pagėgių politikų sprendimą apskundė teismui.
 
Teismas: neįvertintos visos reikšmingos aplinkybės
 
Pagėgių politikų posėdis š. m. liepos 5-ąją prasidėjo 14 valandą, o tą pačią dieną, 15 valandą, Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija skelbė sprendimą administracinėje byloje pagal kaimo bendruomenės „Lumpėnų strazdas“ skundą atsakovei Pagėgių savivaldybės tarybai. Tas skundas - dėl Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimo, priimto praėjusio gruodžio 20 dieną.
 
Teismas sprendimu konstatavo, kad rengiant ir tvirtinant šiuos detaliuosius planus, strateginis pasekmių vertinimas, vadovaujantis Strateginio pasekmių vertinimo tvarkos aprašu, buvo privalomas, tačiau nebuvo atliktas. Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo metu atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas negali būti laikomas tinkamu strateginių pasekmių aplinkai vertinimu ginčijamų detaliųjų planų sprendinių aspektu.
 
Teismas paskelbtame sprendime taip pat konstatavo, kad institucijos (tarp jų ir Pagėgių savivaldybės administracija), išdavusios planavimo sąlygas detaliesiems planams rengti, turėjo visapusiškai įvertinti pakeistą teisinį reguliavimą, pakeisto teisinio reguliavimo įtaką rengiamų detaliųjų planų sprendiniams, įvertinti visas reikšmingas aplinkybes, planuojamos ūkinės veiklos pobūdį (vėjo jėgainių statyba) ir, įvertinusios Higienos normą 33:2011, kuria yra ženkliai sugriežtinti didžiausi leistini triukšmo ribiniai dydžiai, pakeisti išduotas planavimo sąlygas.
 
Šiuo metu šis Savivaldybės tarybos sprendimas dėl detaliųjų planų patvirtinimo negalioja. Įsiteisėjus teismo sprendimui, politikai eiliniame ar neeiliniame Tarybos posėdyje privalės naikinti savo pačių priimtą sprendimą.
Kodėl taip skubama?
 
Gali būti, kad tokio pat ar panašaus teismo sprendimo Pagėgių politikai gali sulaukti ir dėl š. m. liepos 5-ąją priimto sprendimo. Mat „Lumpėnų strazdo“ pirmininkė Gražina Jankauskienė „Šilokarčemai“ sakė, jog bendruomenė neseniai teismui apskundė Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento (KRAAD) išvadas. Pagėgių savivaldybės taryba pasiskubino tvirtinti detaliuosius planus - KRAAD-o išvadų apskundimo termino pabaiga buvo liepos 11 diena.
 
„Panašu, kad Tarybos nariai nelabai supranta, už ką balsuoja. Juk reikia visus dokumentus atidžiai išstudijuoti, suprasti, išmanyti įstatymus“, - „Šilokarčemai“ teigė G.Jankauskienė.