Vėjo jėgainėms Klaipėdos rajone ne vieta

 Vėjo jėgainėms Klaipėdos rajone ne vieta

 

2012-02-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu (protokolas Nr. T1-2) pavesta administracijos direktoriui sudaryti darbo grupę iš administracijos darbuotojų, visuomenės atstovų ir  politikų įvertinti pateiktas Alternatyviosios energetikos šaltinių – vėjo jėgainių (pavienių, grupių, parkų) plėtros Klaipėdos rajono specialiojo plano koncepcijas ir pateikti  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai sprendimą sekančiam tarybos posėdžiui. Posėdis įvyko: 2012-03-08, posėdžio pradžia 1400 val., pabaiga 1630 valandą. Darbo grupė priėmė sprendimą:

Vėjo elektrinės jėgainės, jų grupės ar parkai gali būti statomos specialiojo plano koncepcijos brėžinyje nurodytose teritorijose tik gavus 2 km spinduliu nuo planuojamos vėjo elektrinės jėgainės esančių žemės sklypų savininkų norminių teisės aktų nustatyta tvarka įformintus raštiškus sutikimus.

Atsižvelgdami į šį darbo grupės pasiūlymą, speciaulaus vėjo jėgainio plano rengėjai gaus atsižvelgti ir surasti vėjo jėgainėms tinkamas vietas.

Šis sprendimas puvo pateiktas svarstyti 2012-03-29  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdyje. Tarybos posėdyje dalyvavo 25 tarybos nariai, už pasisakė 24, vienas susilaikė. Vėjo jėgainių statytojai planų rengėjai siūlė Klaipėdos rajono savivaldybei ir bendruomenėms finansines paramas, grasino teismais, bet šio tarybos posėdžio balsavimas parodė, kad ne visi yra bailiai ir viskas yra nuperkama.

Šiai dienai Lietuvoje vienitelė Klaipėdos rajono savivaldybė ir savivaldybės taryba demonstruoja tikrają savivaldą ir tarnauja rajo gyventojams. Kaimyninės savivaldybės Kretingos, Šilalės, Šilutės, Pagėgių, Tauragės pritarė vėjo jėgainių plėtrai ir susigundė vėjo jėgaininkų pasiūlytais pinigėliais, nekreipdami dėmesio į gyventojų norus ar pageidavimus.