Spektaklis su valstybės tarnautojais

Spektaklis su valstybės tarnautojais

 

2013 01 06

Vilkyčių vėjo jėgainių parko patikrinimas

 

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2012 08 20  vykdė Vilkyčių vėjo jėgainių parko patikrinimą. 2012 06 14 buvome pateikę skundą, dėl įtariamų pažeidimų. Skunde išdėstėme klausimus, į kuriuos norėjome faktais pagrįstų atsakymų. Statybos inspekcija mums pažadėjo parodyti visus su parko statyba susijusius dokumentus.

Patikrinimo metu dauguma dokumentų mums nebuvo pateikti. Nebuvo jie pateikti ir kitom dienom, kada kreipėmės į statybos inspekciją ir norėjome viešumo.  Patikrinimo dieną tiesiai į kamerą mums buvo atsakyta, kad patikrinime nėra projektuotojų, nors vėliau po patikrinimo aktu projekto vadovo parašas garantavo apie jo dalyvavimą.  Uždavus klausimus ponai vėjo jėgainių statytojai patylėdavo, pasišnibždėdavo ir numesdavo nieko vertą atsakymą.  Vienintelis darbas, kurį patikrinimo dieną atliko valstybės tarnautojai, tai išmatuotas pamatų aukštis virš žemės. Nors šito mes nereikalavome. Pagrindinis klausimas buvo, kodėl statomos žymiai aukštesnės vėjo jėgainės negu parodyta savivaldybės išviešintame projekte . Projekte ir PAV ataskaitoje visi skaičiavimai atlikti nuo 78 metrų aukščio jėgainės, o dabar jos siekia apie 116 metrų. Bet kaip vėliau mums buvo paaiškinta, jog statybos inspekcija neturi tokių matavimo prietaisų. Tad kaži kam matavo tik pamatus. O patikrinimo akte pažymėjo jog esama situacija atitinka projektą ir pažeidimų nėra. Tiesa, į mūsų klausimus pateiktus skunde 2012 06 14 dar taip ir negavome jokio atsakymo.

 

Ir visas šis reikalas taip smarkiai dvokia nešvariais pinigais į atitinkamas kišenes...

 

 

Vilkyčių kaimo bendruomenė