Nuo vėjo malūnų krentantys ledo gabalai – ne vienintelė problema

Nuo vėjo malūnų krentantys ledo gabalai – ne vienintelė problema

2013-02-05 | Stasys BIELSKIS

 

 

Sausio 29-ąją į Didšilių kaimą, kurio gyventojai skundėsi, jog dėl šalia jų namų pradėjusių veikti vėjo jėgainių jie ten nebegali gyventi, pablogėjo sveikata, naktį prabudę jaučia ausų dirginimą ir pan., buvo atvykęs nemažas būrys įvairių ministerijų pareigūnų bei Seimo Pirmininko pavaduotojas Kęstas Komskis. Susidariusią padėtį jie bandė išsiaiškinti vietoje, bet panašu, kad tai padaryti jiems nelabai tepavyko... 
 
Žmonės liko nepatenkinti pareigūnų kalbomis 
 
Pasirodo, į aukščiausiąją šalies valdžią buvo kreipęsi ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Jie teigė, kad besisukančios vėjo jėgainės trikdo už 15 km esančių radiolokatorių, stebinčių oro erdvę, sklandų veikimą.
 
K. Komskio teigimu, didšiliškiai sakė, kad keturios vėjo jėgainės buvo pastatytos be poveikio aplinkai ir gyventojų sveikatai vertinimų, visai šalia sodybų. Jos kelia didelį triukšmą, jaučiama ir nuo jų sklindanti vibracija. Netoliese esančių sodybų gyventojai patiria įvairių sveikatos sutrikimų. Jau pastebėti nuostoliai ir ūkinėje veikloje, mat nesveikuoja ir galvijai. Be to, į gyventojų skundus nereaguoja nei Šilutės r. savivaldybė, nei policija, nei prokuratūra. Didšilių kaimo teritorijoje ketinama statyti dar penkias vėjo jėgaines. Būtina laiku išsiaiškinti, ar jų statyba neturėtų būti sustabdyta, jei jos iš tiesų kelia rimtą grėsmę valstybės sienos saugumui bei vietos gyventojams.
 
Praėjusį antradienį apžiūrėti ir įvertinti situaciją bei asmeniškai tai aptarti su gyventojais į Didšilių kaimą, be Seimo Pirmininko pavaduotojo K. Komskio, nuvo atvykę sveikatos apsaugos viceministras Erikas Mačiūnas, krašto apsaugos ministro patarėjas Mantas Varaška, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos bei Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros skyriaus, taip pat - Visuomenės sveikatos departamento atstovai.
 
Tą pačią dieną Šilutės r. gyventojai, kuriems aktuali vėjo jėgainių problema, buvo pakviesti į Šilutės seniūnijos salę. Daugiau nei valandą užtrukęs posėdis baigėsi didžiuliu triukšmu ir žmonių nepasitenkinimu minėtų ministerijų atstovų bei specialistų kalbomis ir argumentais.
 
Sveikatos apsaugos viceministras E. Mačiūnas teigė, kad, atsižvelgiant į gyventojų skundus, buvo sugriežtinti reikalavimai vėjo elektrinių skleidžiamam triukšmui, todėl naujai statomos jėgainės negalės skleisti didesnį kaip 45 decibelų garsą, prie šio reikalavimo turės prisitaikyti ir Didšilių parkas.
 
Sveikatos viceministras atskleidė nemalonią tiesą - iš vėjo energetikos statytojų nebebuvo reikalaujama nustatyti jėgainių apsaugos zonos. Dabar, pasak E. Mačiūno, ši problema vėl grąžinama ant Vyriausybės darbo stalo. Mokslininkams teks apsispręsti, kokius atstumus nustatyti. Viceministro asmenine nuomone, vėjo jėgainių apsaugos zona turėtų būti bent 500 metrų.
 
Beje, tą sausio 29-osios naktį, apie 1 val., prieš atsakingų pareigūnų vizitą į Didšilius, matuotuoti vėjo jėgainių skleidžiamą infragarsą į Didšilių kaimą buvo atvykusi speciali Visuomenės sveikatos centro laboratorija. Žmonės neįsileido pastarosios darbuotojų į savo namus, motyvuodami tuo, kad vakare buvo pristabdytas jėgainių sparnų sukimosi greitis. Tokiu atveju, aišku, ir infragarsas būna mažesnis. Liepė laboratorijai atvažiuoti tada, kai bus stipresnis vėjas ir sparnuotės suksis greičiau. Nors jėgainę eksploatuojančios bendrovės „Vėjų spektras“ atstovas ir tvirtino, kad vėjo elektrines prižiūrintys žmonės neturi galimybės reguliuoti jėgainių sparnuočių sukimosi greičio, atrodo, kad juo niekas nepatikėjo.
 
O pasak E. Mačiūno, jeigu vietos gyventojams mano, kad, prieš laboratorijai atvykstant yra jėgainių sparnuotės pristabdomos, kad skleistų mažiau triukšmo, tai jau prokurorų reikalas.
K. Komskis mano kitaip...
 
O štai K. Komskio manymu, susitikimas dėl Didšilių kaimo vėjo jėgainių parko buvo itin produktyvus, mat buvo išklausytos visos pusės ir priimtas ne vienas svarbus sprendimas, ateityje padėsiantis išvengti tiek didelio gyventojų nepasitenkinimo, tiek sienos apsaugos bei krašto apsaugos pareigūnų darbui kylančių nesklandumų, užtikrinant oro erdvės saugumą. 
 
„Po šio susitikimo tikimės, kad vėjo jėgainių keliamos problemos pagaliau pajudės iš mirties taško. Priėjom prie ne vienos geros išvados ir nedelsdami imsimės konkrečių veiksmų. Krašto apsaugos ministerija įsipareigojo per pusmetį parengti vėjo jėgainių poveikio krašto saugumui vertinimą. Tai yra itin reikalinga, nes girdime vis daugiau nusiskundimų, kad besisukančios vėjo jėgainės trikdo radiolokatorių, stebinčių oro erdvę, sklandų veikimą. Vadinasi, dėl galimos vėjo jėgainių kaltės kyla grėsmė valstybės sienos saugumui“, - teigė Seimo Pirmininko pavaduotojas K. Komskis.
 
Jis savivaldybėms pasiūlė paruošti specialų vėjo jėgainių išdėstymo savivaldybės teritorijoje planą, kuriame būtų aiškiai numatyta, kur ir kiek vėjo jėgainių galima statyti, kad jos nekeltų grėsmės nei žmonių sveikatai, nei valstybę saugančių tarnybų kokybiškam darbui. Tokių planų rengimą kontroliuos ir reikiamais įstatymais pasirūpins Aplinkos ministerija. 
 
„Mano siūlymas yra savivaldybėse netvirtinti detaliųjų planų tol, kol nebus parengtas bendras galimas vėjo jėgainių išdėstymo planas. Pavarčius Šilutės rajono detaliuosius planus, akivaizdu, kad čia vėjo jėgainių jau yra gerokai per daug. Ir dar ketinama jų daugiau kaip 100 pastatyti. Natūralu, kad nežinant bendros situacijos, vėjo jėgainės dygsta kone kur papuola kaip grybai po lietaus, kas sukelia tiek gyventojų nusiskundimų dėl poveikio sveikatai ir gyvenimo kokybei, tiek kitokio pobūdžio skundų. Paprastai panašių specialiųjų planų reikalaujama prieš statant didelius prekybos centrus ar bokštus, o šioje situacijoje nereikalaujama nieko. Tokie dalykai turi būti kuo greičiau išspręsti. 
 
Sveikatos apsaugos ministerija taip pat įsipareigojo kuo greičiau atlikti tyrimą, ar vėjo jėgainių sukeliamas triukšmas ir kiti dalykai atitinka reikalavimus, ar jie neviršija leistinų normų pagal naujai patvirtintus standartus“, - teigė K. Komskis. 
 
Neišvengiamai reikėtų išspręsti ir dar vienos gyventojų apsaugos nuo vėjo jėgainių klausimą. Reikėtų rimtai pagalvoti, ar jos neturėtų būti aptveriamos, kad nekeltų ir papildomų grėsmių, kaip kad nutiko susitikimo metu svečiams iš Vilniaus apžiūrint Didšilių vėjo jėgainių parką. Nuo jėgainės sparno netikėtai nukritęs ledo luitas pataikė tiesiai ant Šilutės r. savivaldybės merės Daivos Žebelienės tarnybinio automobilio ir jį gerokai apgadino – galinis langas virto smulkių stiklo šukių krūva.
 
Anksčiau panašių nelaimių yra nutikę ir medžiotojams. Akivaizdu, kad vėjo jėgainių statytojams turi būti keliami ir tam tikri saugos reikalavimai.
 
Dar vienas svarbus susitikimo metu aptartas aspektas – gyventojų ir vėjo jėgainių savininkų derybos dėl nepatogumų, kuriuos žmonėms sukelia netoliese veikiančios jėgainės, kompensavimo. Kai kuriose vietovėse vėjo jėgainių savininkai gyventojams moka po 1 proc. nuo jėgainės apyvartos. Anot Didšilių kaimo bendruomenės narių, jie kol kas negauna nieko.