Kova su vėjo malūnais: Didšilių kaimo auka

Kova su vėjo malūnais: Didšilių kaimo auka

2013 01 30

 

Šilutės r. savivaldybės vyr. architektas Edmundas Benetis: „Kol Lietuvoje bus tokie įstatymai, vėjo jėgainių kaimynystėje gyvenantiems žmonėms teks arba keltis gyventi kitur, arba tyliai eiti iš proto“.

Didšilių – Rudynų vėjo elektrinių statybos Šilutės rajone ne tik dar kartą iškėlė į viešumą šių jėgainių kenksmingo poveikio žmonių sveikatai problemą, bet ir privertė Lietuvos valdžią atsakingiau planuoti jų plėtrą.

 

K. Komskio iniciatyva

Antradienį, sausio 29 d., LR Seimo pirmininko pavaduotojo Kęsto Komskio iniciatyva Didšilių kaime įvyko susitikimas su vietos gyventojais, jau kuris laikas kenčiančiais nuo kaimynystėje augančio vėjo jėgainių parko. Vėliau susitikimo dalyviai persikėlė į seniūnijos salę Šilutės mieste.

Susitikime su Didšilių žmonėmis, be K. Komskio, dalyvavo sveikatos apsaugos ministro pavaduotojas Erikas Mačiūnas, krašto apsaugos ministro patarėjas Mantas Varaška, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Visuomenės sveikatos departamento, kitų suinteresuotų žinybų atstovai, taip pat Šilutės rajono savivaldybės vadovai – merė Daiva Žebelienė su administracijos direktoriumi Raimundu Ambrozaičiu, keletas Tarybos narių ir administracijos specialistų. Į susitikimą atvyko ir vėjo energetiką Lietuvoje plėtojančių įmonių, taip pat ir Didšilių – Rudynų vėjo jėgainių parką eksploatuojančios bendrovės „Vėjų spektras“, atstovai.

Vėjo elektrinių kaimynystėje gyvenančių žmonių nusiskundimai dėl neigiamo jėgainių poveikio jiems ir naminiams gyvūnams bei pastebimai suprastėjusia sveikata visiems seniai iki skausmo žinomi: dėl jėgainių skleidžiamo triukšmo ir infragarso sutrinka miegas, nuolat persekioja nerimas ir kita. Ir žmonių pasipiktinimas dėl neteisėtai, pastarųjų manymu, šalia jų kylančių vėjo malūnų visiškai suprantamas.

Tačiau pastarajame susitikime Šilutės seniūnijoje paaiškėjo dar keli įdomūs faktai, tarsi patvirtinantys, kad lig šiol Lietuvoje labiau už viską buvo paisoma įsipareigojimo ES plėtoti šalyje atsinaujinančią energetiką (o galbūt ir privačių interesų? – red. pastaba).

Didšiliai atvėrė akis šalies valdžiai

Maždaug už 15 kilometrų nuo Didšilių – Rudynų vėjo jėgainių parko, Degučių kaime, veikia kariuomenės radiolokacinė bazė, iš kurios stebima Lietuvos oro erdvė. Prieš kelis metus kariškiai teigė, kad vėjo jėgainės trukdys stebėti oro erdvę, todėl nepritarė šių elektrinių statyboms.

Tačiau žmonės iš bendrovės „Vėjų spektras“ pasiekė savo, mat paaiškėjo, kad tuometiniuose Lietuvos teisės aktuose nebuvo reikalavimo vėjo energetikos projektus derinti su kariškiais.

Dabar, anot krašto apsaugos ministro patarėjo M. Varaškos, viskas kitaip. Esą nuo praeitų metų rudens visi vėjo jėgainių statybos projektai derinami su Krašto apsaugos ministerija, todėl tokių atvejų kaip Didšiliuose, kai visa krašto apsaugos sistema turėjo nusileisti privačiam kapitalui, o pilkąją zoną stebimoje oro erdvėje „nušviesti“ papildomomis mobiliomis priemonėmis, daugiau neturėtų pasitaikyti.

 

Ir iš viso, anot ministro patarėjo, gali nutikti taip, kad prie dabartinės valstybės sienos apsaugos sistemos išdėstymo vietos naujiems vėjo energetikos objektams pasienio regionuose gali iš viso nelikti.

 

„Krašto apsaugos ministerija atliks studiją. Gali būti, kad vėjo elektrinių parkams pasienyje vietos daugiau nebus, nes nebus kur perkelti oro erdvės apsaugos sistemas, – teigė M. Varaška. – Tai bus aišku po kokio pusmečio“.

Sugriežtinti reikalavimai triukšmui

Sveikatos apsaugos viceministras E. Mačiūnas teigė, kad, atsižvelgiant į gyventojų skundus, buvo sugriežtinti reikalavimai vėjo elektrinių skleidžiamam triukšmui, todėl naujai statomos jėgainės negalės skleisti didesnį kaip 45 decibelų garsą, prie šio reikalavimo turės prisitaikyti ir Didšilių – Rudynų parkas.

Anot E. Mačiūno, triukšmo tyrimai Didšiliuose ir toliau bus vykdomi pagal patvirtintą metodiką. O jeigu vietos gyventojams atrodo, kad, prieš laboratorijai atvykstant į vietą, jėgainių sparnuotės pristabdomos, kad skleistų mažiau triukšmo, tai jau prokurorų reikalas.

Sveikatos viceministras savo pasisakyme atskleidė dar vieną nemalonią tiesą, – kad iš vėjo energetikos plėtros žemėlapių buvo prapuolusios jėgainių apsaugos zonos. Dabar, anot E. Mačiūno, jos vėl grąžinamos ant Vyriausybės darbo stalo. Telieka apsispręsti, kokius atstumus nustatyti. Tai turės nuspręsti mokslininkai. Viceministro asmenine nuomone, vėjo jėgainių apsaugos zona turėtų būti bent 500 metrų pločio.

Bet čia įsikišo G. Bružas…

Kai sveikatos ministro pavaduotojas prakalbo apie gyventojų įtarimus dėl galimo vėjo jėgainių sparnuočių greičio reguliavimo, žodžio iš salės paprašė Šilutės r. savivaldybės tarybos narys, K. Komskio bendrapartietis, „tvarkietis“ Gintaras Bružas. Jis kreipėsi į Savivaldybės merę D. Žebelienę su klausimu, ar Didšiliuose veiklą plėtojantys vėjo energetikai kartais neplanuoja pasekti kitų pavyzdžiu ir įsteigti fondą Didšilių kaimo bendruomenei remti.

Merė patvirtino, kad toks fondas gali būti įsteigtas.

Tokį fondą jau yra įkūrę Kintų pusėję verslą plėtojantys vėjo energetikai. Jo lėšomis vietos gyventojai gali bent minimaliai pagerinti savo gyvenamąją aplinką.

Beje, G. Bružo veikla susijusi su energetika, jis yra UAB „Energijos versmė“ vadybininkas.

Pabaigai

K. Komskis irgi nepatikėjo bendrovės „Vėjų spektras“ atstovo tvirtinimu, kad vėjo elektrines prižiūrintys žmonės neturi galimybės reguliuoti jėgainių sparnuočių sukimosi greičio.

M. Varaška siūlo Šilutės r. savivaldybei surengti rajono gyventojų apklausą dėl tolesnės vėjo energetikos plėtros ir atsižvelgti į jos rezultatus.

Apsilankymo Didšilių – Rudynų jėgainių parke metu nuo vieno malūno sparnuotės atitrūkęs ledo luitas užkrito ant Savivaldybės automobilio, kuriuo į susitikimą Didšiliuose atvyko merė D. Žebelienė, ir jį gerokai apgadino