Kaimo bendruomenės gyvenimą sumals vėjo malūnai...

Kaimo bendruomenės gyvenimą sumals vėjo malūnai...

 

2011-12-27 | Stasys BIELSKIS
 
Paskutinis šiais metais Pagėgių savivaldybės tarybos posėdis kaip visada prasidėjo sveikinimais. Meras Virginijus Komskis pirmiausia pasveikino posėdyje dalyvavusią naująją Vyriausybės atstovę Tauragės apskrityje Ireną Ričkuvienę. Ši, atsidėkodama už sveikinimą, švelniai pareiškė: „Manau, kad į teismus dėl jūsų teisės aktų kreiptis nereikės – viską bendromis jėgomis ištaisysime“. O meras ją ir visus Tarybos narius bei administracijos tarnautojus pakvietė po posėdžio vykti į kavinę „Sena giria“... užbaigti šiuos metus.
 
Beje, Tarybos posėdis, prasidėjęs sprendimu 2 tūkst. litų finansuoti kultūros projektą „Chorų karai“, baigėsi gana nekultūringai – tikras karas tarp valdančiosios daugumos ir opozicijos įsiplieskė dėl vėjo jėgainių statybų Pagėgių krašte...
Piketuotojai piktinosi...
 
Tarybos nariams renkantis į posėdį, prieš Savivaldybės pastatą išsirikiavo piketuotojai, protestuojantys prieš vėjo jėgainių statybą Lumpėnų seniūnijoje. Pikete dalyvavo ne tik lumpėniškiai – šalia buvo ir juos palaikantys Vilkyčių kaimo (Šilutės r.) bei Klaipėdos rajono atstovai.
 
Pikete dalyvavusi Lumpėnų kaimo gyventoja Gražina Jankauskienė, atstovaujanti žmonių interesams dėl vėjo jėgainių, „Šilokarčemai“ pasakojo: „Jėgainių statyba vyksta chaotiškai, nelabai tariantis su mumis. Matome daug pakeitimų, kurie dabar nebeatitinka leistinos decibelų normos, o statytojai nesivargina ką nors daryti. Poveikio aplinkai vertinimas atliktas 2008 metais, bet jis galioja tik trejus metus. Dabar jie turėtų atlikti šitą vertinimą iš naujo. Prašysime Savivaldybės tarybos, kad nepatvirtintų detaliųjų planų, nes jau galioja nauji poįstatyminiai aktai. Todėl statytojams bus sunkiau valdyti visus šiuos procesus“.
 
Klaipėdos rajono sambūrio „Būkime vieningi“ koordinatorius Vaidas Lekstutis, irgi piketo Pagėgiuose dalyvis, kalbėjo: „Klaipėdos rajono savivaldybė vienintelė Lietuvoje yra sustabdžiusi vėjo jėgainių plėtrą atsižvelgdama į gyventojų prašymus, nes jėgainės kenkia žmonių sveikatai. Jos buvo per daug arti gyvenamųjų namų statomos. O va, Pagėgių savivaldybėje, Šilutės ir Šilalės rajonuose jos milžinišku greičiu yra statomos, absoliučiai neatsižvelgiama į gyventojų prašymus, pageidavimus bei išgyvenimus. Akivaizdu, kad netoli gyventojų namų pastatytos vėjo jėgainės labai kenkia žmonių sveikatai“.
 
Piketuotoja, Bitėnų kaimo gyventoja Birutė Minevičienė teigė: „Praėjusią savaitę lankiausi Medalinsko ir Lazutkos surengtame seminare, kuriame išgirdau žinią, kaip Seimo narė Aurelija Stancikienė parašė paklausimą Pasauliniam sveikatos centrui. Ir gavo atsakymą, kad tos vėjo jėgainės yra net labai kenksmingos. Mažiausiai dešimties kilometrų atstumas turi būti nuo jų iki gyvenamųjų namų. Tai ką, belieka ištiesti kojas mums visiems“.
 
“Tvarkiečiai“ vėl negirdėjo opozicijos balso...
 
Ilgiausiai Tarybos posėdyje užtruko sprendimo dėl vėjo jėgainių statytojų, UAB „Baltijos vėjas“ nuomojamų žemės sklypų Lumpėnų kaime detaliojo plano patvirtinimo svarstymas. Meras Virginijus Komskis pirmiausia pranešė, kad yra gautas Lumpėnų seniūnijos gyventojus atstovaujančio Alvydo Mikašausko raštas ir prašymas leisti jam pasisakyti Tarybos posėdyje.
 
Dėl pastarojo prašymo meras paprašė Tarybos narių balsuoti. Rezultatas kaip visada Pagėgių politikų sambūriuose – tas, kas mano kitaip, nei valdančioji „tvarkiečių‘ dauguma, yra neteisus. Penkiolikai Tarybos narių balsavus „prieš“ ir tik penkiems „už“, A.Mikašauskui kalbėti nebuvo leista.
 
Tada ir prasidėjo... Posėdį stebėjusių ir jį filmavusių Klaipėdos rajono atstovų nervai nebeišlaikė. Vienas iš jų garsiai pareiškė - kas čia per valdžia, kad neleidžia pasisakyti žmonėms, kurie juos išrinko, taip niekur kitur esą nėra, ir trenkė salės durimis. Meras V.Komskis tik liūdnu žvilgsniu palydėjo juos nė žodžio neištaręs...
 
Tarybos narys Edgaras Kuturys teigė esantis prieš masišką vėjo jėgainių statymą Pagėgių savivaldybėje, kai siekiama nepaaiškinamos naudos, ir pareiškė, kad jam yra gėda, jog žmonėms neleidžiama pasisakyti, išklausyti jų nuomonės.
 
„Šiuo atveju pozicija, balsuodama už tai, kad nebūtų leista pasisakyti, kelia tik juoką. Pasakysiu dėl ko – turiu aš rankoje raštą grupės Seimo narių, kurie kreipėsi į Ministrą Pirmininką ir kuriame pažymima, kad Klaipėdos krašte vėjo jėgainių statyba vyksta chaotiškai. Pas mus nėra parengto specialiojo plano, matyt, mes nenorime, kad būtų toks planas, kuriame tiksliai būtų pažymėta, kur draudžiama statyti, kur yra apribojimų ir pan. Kitos Klaipėdos apskrities savivaldybės turi tokius specialiuosius planus, bet mums kažkodėl jo nereikia. Įdomu tai, kaip teko kalbėtis ne su vienu žmogumi, kad Šilutė, Mažeikiai, Kretinga sugebėjo savivaldybių administracijose įkurti paramos fondus, į kuriuos vėjo jėgainių statytojai bendruomenėms perves lėšų, pavyzdžiui, Šilutei, milijoną litų per metus. Už tuos pinigus bus galima tvarkyti kelius ir t. t. Pagėgiuose apie tai nėra jokių kalbų. Galų gale išsireikalaukime iš statytojų, kad jie paremtų bendruomenes. Tačiau šiuo metu viskas slepiama ir neaišku, kodėl. Minėtieji pavyzdžiai rodo, kad jėgainių statytojai turi daug pinigų ir jie gali remti bendruomenes, kompensuoti žmonėms visą žalą, bet Pagėgiuose, gink Dieve, tai negalima, nors čia stovės vienas didžiausių vėjo jėgainių parkų. Mere, dar kartą prašau: atidėkime šitą klausimą, surenkime žmonių apklausą savivaldybėje“, - kalbėjo E.Kuturys.
 
Tarybos opozicijos atstovas Romualdas Jarusevičius, kreipdamasis į kolegas politikus, sakė: „Esate Pagėgių savivaldybės gyventojai ir tarnautojai, o ne valdininkai. Nežinau iki kokios bedugnės nusiritote neleisdami savo gyventojui kalbėti. Mes, opozicija, tikrai nesame prieš vėjo jėgaines – tegul jos stovi, bet turi būti parinktos vietos. Kažin, ar yra nors prie vieno Tarybos nario, kurie dabar balsavo neleisdami pasisakyti, arčiau nei kilometrą iki namų statoma vėjo jėgainė? Jūs turbūt dėl to ir neleidžiate pasisakyti, dėl to ir palaikote tuos sprendimus, kad jau išsisprendėte savo problemas. Nepamirškime, kad esame laikini, o vėjo jėgainės stovės šimtus metų, ir jūs taip darote – nesakysiu, kad kiaulystę – savo vaikams, savo anūkams, savo ateičiai“.
 
Kitas opozicijos atstovas Petras Ubartas: „Prisimenu, kaip pirmajame šios kadencijos Tarybos posėdyje paminėjau, kad Pagėgių savivaldybėje dirbama buldozeriniu principu. Turbūt aš neklydau, kadangi šiandien iš kolegų pasisakymų supratau, jog nėra kreipiama dėmesio į mūsų rinkėją. O daroma nežinant, kam ir dėl kokios gerovės. Artėja Kalėdos, artėja Naujieji metai, todėl kreipiuosi į poziciją: tikrai pamąstykit, ar neteks kada nors gyvenime, kaip minėjo R.Jarusevičius, atgailauti prieš savo vaikus ir panašiai“.
 
Pastarųjų pasisakiusiųjų kritiką papildė ir Vyriausybės atstovė I.Ričkuvienė, pareiškusi, kad šis sprendimo projektas turi būti įvertintas antikorupciniu požiūriu. Tai numato Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalis. Pasak I.Ričkuvienės, šiandien toks sprendimo projektas prieštarauja tam įstatymui.
 
Už šį sprendimą balsavo penkiolika Tarybos narių, prieš – keturi, susilaikė vienas.
 
Beje, lumpėniškių atstovas A.Mikašauskas to sprendimo projekte pastebėjo dar daugiau esamų trūkumų. Pirmiausia, išduotų sąlygų galiojimo laikas yra pasibaigęs ir šiam, ir dar kitam detaliajam planui. Lumpėnų bendruomenė, A.Mikašausko teigimu, nėra susiskaldžiusi, nes jėgainių statyba vyks tik trijų ar penkių asmenų sklypuose, o didžiulę žalą patirs visi kiti gyventojai. Deja, šitų žodžių politikai neišgirdo. Tokia vis dar yra Pagėgius valdančių „tvarkiečių“ tvarka...