Kęsčių kaimo bendruomenė priešinasi numatomoms vėjo jėgainių statyboms

Kęsčių kaimo bendruomenė priešinasi numatomoms vėjo jėgainių statyboms

 

2010 01 19
 
Užgriuvus žiniai, jog Tauragės rajono Kęsčių kaimo apylinkėse numatoma statyti kone 80- imt vėjo jėgainių, šio kaimo bendruomenė kelia reikalavimus, kad būtų atsižvelgta ir į jų interesus bei ketina kreiptis į aplinkos ministeriją ar net šalies Prezidentę.
 
 
Mūsų mieloje Lietuvėlėje dar nereti atvejai, kuomet į eilinių piliečių interesus numojama ranka ir skubama tenkinti stambaus kapitalo atstovų norus bei pageidavimus. Su tokiu apsukrių verslininkų noru tvarkytis svetimoje žemėje kaip savame kieme, nesenai susidūrė Tauragės rajono Kęsčių bei aplinkinių kaimų gyventojai. Juos- prieš pačias Kalėdas, lyg griaustinis iš giedro dangaus užgriuvo žinia, jog šį kaimą supančiose žemėse greitu laiku turėtų prasidėti didžiulio vėjo jėgainių parko statybos. Kaip teigia Kęsčių bendruomenės pirmininkė Laimutė Sugintienė, apie planuojamas statybas, ji ir kiti kaimo gyventojai atsitiktinai sužinojo iš vieno kaimyno.
 Praėjusį šeštadienį skubiai sukviestas Kęsčių bendruomenės ir gretimų kaimų gyventojų susirinkimas. Jame dalyvauti ir padėti apginti paprastų žmonių interesus pakviesti mūsų rajono vadovai, Žygaičių seniūnas. Žmonės sužinoję apie ketinimus jų kaimynystėje statyti vėjo jėgaines, pasipiktino ir nusprendė už savo interesus pakovoti, juolab- taip teigia bendruomenės pirmininkė- tinkamai informuoti vietinių gyventojų niekas nesiteikė. Juos taip pat stebina ir Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento priimtas nutarimas, kad vėjo jėgainių statybai Aukštavilkių, Lauksargių, Šakių, Girininkų, Kregždėnų kaimuose, kurie priklauso Tauragės rajono Lauksargių seniūnijai, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Toks vertinimas veikiausia nebus privalomas ir aplink Kęsčius išdygsiančiam vėjo jėgainių parkui.
 Kęsčių ir kitų kaimų gyventojai suvokia, kad jų žemes tampriu žiedu apsupusios vėjo jėgainės, nepagerins jų gyvenimo kokybės. Atvirkščiai. Griežpelkių, kitų netoli Lauksargių esančių kaimų gyventojai jau spėjo pajusti neigiamą vėjo jėgainių poveikį jų sveikatai. Kaip žinia- šiose apylinkėse praėjusiais metais UAB ?Energogrupė´ užsakymu pastatyta 10- imt vėjo jėgainių. 
 
 
 Vėjo jėgainių skleidžiamas triukšmas girdimas už 5- 8 kilometrų. O žmogaus ausiai negirdimas infragarsas, turintis didžiausią neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, sklinda dešimtis kilometrų. Įvairiose šalyse atlikti moksliniai tyrimai leidžia konstatuoti, jog net 80- imt procentų žmonių gyvenančių netoli jėgainių kamuoja chroniška nemiga, migrenos, nervingumas bei nuolatinis nuovargis. Jie taip pat skundžiasi klausos sutrikimais, vystosi psichologinė alergija vėjo jėgainių garsui ir net vaizdui. Tokių negalavimų kamuojamas žmogus tikrai nebus gyvybingas bei darbingas.
 Pažymėtina, kad pagal Europos Sąjungos teisės aktus, poveikio aplinkai vertinimui suteikta didelė svarba, atsižvelgiant į vieną svarbiausių atrankos kriterijų- veiklos mastą. Prisiminkime- Kęsčių apylinkėse gali išdygti daugiau nei 80- imt vėjo jėgainių. Taigi statybų mastai dideli ir poveikis aplinkai išties bus nemenkas.
 Kęsčių bendruomenę erzina ir tai, kad statybomis suinteresuoti asmenys gudrauja. Pirmiausia aplanko labiausia pažeidžiamus- skurdžiausiai gyvenančius kaimiečius. Jiems pakiša pasirašyti ( ir deja, žmonės pasirašo dažnai net nepaskaitę) 6- 7- ių lapų sutartis, pažada mokėti kasmet piniginę išmoką. Taip pat žmonės įkalbami pasirašyti sutikimą, jog minėti asmenys gali juos atstovauti įvairiuose instancijose. Beje, šios sutartys netvirtinamos pas notarus, tad paprastam kaimo žmogui, vėliau ieškoti teisybės ir užtarimo galimybių kaip ir nebelieka.
 Na o Kęsčių bendruomenės ?Elbenta´ taryba gindama visos bendruomenės ir jos ateities kartų interesus, kreipėsi į Tauragės rajono savivaldybės tarybą su pareiškimu, kad ši netvirtintų detaliųjų vėjo jėgainių statybų planų. Tačiau, pasak rajono mero pavaduotojo Prano Petrošiaus, 3- jų jėgainių detalieji planai jau patvirtinti, o kitų statybai dar tik rengiami projektai ir jei Kęsčių bei kitų kaimų gyventojai kreipsis į rajono tarybą- jų prašymams ir reikalavimams bus skirtas reikiamas dėmesys. ?Pagirtina, kad žmonės netyli ir kovoja už savo teises´- pridūrė mero pavaduotojas.
 Jei rajono taryba nesugebės atlaikyti nemenko vėjo jėgainių statytojų spaudimo ir patenkins jų o ne kaimo gyventojų interesus, Kęsčių bei Lauksargių bendruomenės bus priverstos kreiptis į Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos ministeriją ar net šalies Prezidentę. Paprastų žmonių balsas turi būti išgirstas ir, tikėkimės- bent šį kartą taip ir atsitiks.