DVI MINISTERIJOS TIRS VĖJO JĖGAINIŲ POVEIKĮ ŽMONĖMS BEI GAMTAI

DVI MINISTERIJOS TIRS VĖJO JĖGAINIŲ POVEIKĮ ŽMONĖMS BEI GAMTAI

 

Pastaruoju metu žiniasklaidos priemonėse netyla diskusijos dėl tariamo vėjo jėgainių neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir paukščių migracijai. Neretai gyventojai nuteikiami priešintis vėjo jėgainių plėtrai. Kadangi šie samprotavimai grindžiami asmenine nuomone, o ne išsamiais moksliniais tyrimais ar studijomis, todėl vėjo jėgainių projektų vystytojai patiria didelį spaudimą ir nuostolius. 
 
 
 Dėl galimo poveikio žmonėms ir gamtai Seimo valdybos pavedimu sudaryta darbo grupė, jungianti Seimo narius, valstybės institucijų, asocijuotų struktūrų ir mokslo atstovus. Darbo grupėje dirba ir LAIEA prezidentas Artūras Skardžius. 
 
 
 Rugsėjo 16 dienos posėdyje Sveikatos apsaugos ir Aplinkos ministerijos atstovai informavo apie galimą neigiamą vėjo jėgainių poveikį visuomenės sveikatai ir paukščių migracijai. Pranešimus pristatė Aplinkos ministerijos Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas Salemonas Paltanavičius ir Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomeninės sveikatos departamento vyr. specialistas Vaidotas Palionis. 
 
 
 Aplinkos ministerijos atstovas S. Paltanavičius konstatavo, jog Lietuvoje nėra atlikti išsamūs tyrimai apie galimą neigiamą vėjo jėgainių poveikį paukščių migracijai. Pranešėjas atkreipė dėmesį į tai, kad šiandiena nėra vieningos mokslininkų nuomonės šiuo klausimu, o danų, olandų, vokiečių ir kitų valstybių mokslininkų atlikti tyrimai, bei taikomi modeliai tiesiogiai netūrėtų būti perkelti į Lietuvą.
 
 
 Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas V. Palionis darbo grupei pristatė ministerijos rengiamų teisės aktų projektus, kuriais siekiama naujai nustatyti akustinio triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose, ir sanitarines apsaugos zonas prie vėjo jėgainių. Jis pažymėjo, kad dar mažai žinoma apie vėjo jėgainių poveikį žmonių sveikatai. Vakarų valstybės tokius tyrimus tik pradeda atlikti. Tuo tarpu vėjo jėgainių technologija nuolat tobulinama tuo pačiu mažinamas ir galimas jų poveikis žmonių sveikatai. Buvo pateiktas įdomus švedų mokslininkų atliktas tyrimas, kuris atskleidė, jog ekonominę naudą iš vėjo jėgainių turintys gyventojai praktiškai nesiskundžia jų poveikiu sveikatai. 
 
 
 Išklausę informaciją, darbo grupės nariai rekomendavo ministerijoms nedelsiant parengti strateginį poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimą, o rengiant poįstatyminius aktus dėl sanitarinių zonų tokiems objektams, vadovautis nuostata, kad saugus atstumas turėtų būti nustatomas pagal konkretaus statomo objekto galingumą ir jam naudojamos žemės pobūdį.
 
 
 Darbo grupė planuoja iki šių metų pabaigos Seime užregistruoti įstatymo projektą, kuris numatys visų atsinaujinančių energijos išteklių darnų vystymą, pagamintos energijos panaudojimą, paramos sistemą, aiškiai reglamentuos valstybės institucijų funkcijas, pareigas ir atsakomybę įgyvendinant šį įstatymą.