Apie susivienijimą

Bendruomenių susivienijimas „NE PAVĖJUI“ prasidėjo nuo pasipriešinimo vėjo jėgainių statytojų savivalei. Tačiau „Ne pavėjui“, kaip pavadinimas, taip pat ir asociacijos tikslai, daug platesni: mums tiesiog atsibodo pasyviai žiūrėi į tai „kokie vėjai Lietuvoje pučia“. Mums ne pavėjui, neisime ten, kur kas pastumia ar „papučia“.  Aktyviai kovosime už žmogaus teises Lietuvoje, už galimybę gyventi visapusiškai pilnavertiškoje aplinkoje.

 

 

MŪSŲ TIKSLAI

…suburti fizinius ir juridinius asmenis aktualioms visuomenės problemoms spręsti,  skatinti pilietinės bendruomeninės visuomenės kūrimąsi, telkimąsi, vienijimąsi ir ugdymą gyvenamojoje aplinkoje, pradedant nuo savęs, pritraukiant ir nevyriausybines visuomenines organizacijas bendram tikslui – spartesniam visuomenės gerovės kūrimui, savivaldos plėtrai, socialinei darnai, visuomenės problemų sprendimui;

 
…formuoti geros būties: pilnavertišką, saugią ir patogią aplinką (bendruomeninę – pilietinę, teisingumo, kultūros, gamtos (ekologinę), sveikatos, estetinę, tolerancinę ir kt.);
 
…rūpintis kultūrinio, istorinio, gamtinio paveldo, švarios bei kultūringos aplinkos plėtojimu ir išsaugojimu dėl šios ir būsimų kartų gerovės;
 
…domėtis Lietuvos Respublikos valdžios ir valstybės institucijų darbu, daryti įtaką priimant sprendimus, rūpintis, kad Lietuvos Respublikos valdžia tesėtų savo pažadus ir atstovautų visuomenės interesams;
 
…siekti realaus Orhuso konvencijos nuostatų vykdymo Lietuvos Respublikoje.
 

 

Jau nebeverta diskutuoti, kokią naudą ar žalą daro vėjo jėgainės. Visame pasaulyje žmonės žino šią problemą. Tereikia pasidomėti ir suprasti kol dar nevėlu.  Begalė atsiliepimų, mokslinių tyrimų, faktų.
 
Visų pirma, vėjo elektrinių plėtra - tai didelio masto ekonominė afera, dar labiau nuskurdinsianti ir taip nuskurdintą mūsų visuomenę. Ekonominį nusikaltimą galima nusakyti skaičiais. O kiek kainuoja žmogus, jo gyvybė, jo sveikata? Už kiek ji parduodama ir perkama? Kur pastatomos galingosios vėjo jėgainės, išnyksta bitės, nustoja perėti, čiulbėti paukščiai, „išprotėja” katės, šunys, vyksta prieš tai nebūdingi naminių gyvulių vaisių persileidimai, išsigimimai. Jeigu taip neigiamai veikiama gyvoji gamta, tai negi jos gali neturėti įtakos žmonėms, jų sveikatai?